Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Results! Personal Training

1. Algemeen

 1. De personal trainer begeleidt de deelnemer persoonlijk tijdens de training in de studio aan de Buitenhoflaan 64 te Leiderdorp of op een andere daartoe, in overleg gekozen, geschikte locatie.
 2. De personal trainer is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de deelnemer.
 3. Onder personal training vallen alle individuele, duo en small group trainingen, waaronder ook medisch fitness, personal yoga, personal pilates en dergelijke.
 4. Bij het aangaan van een lidmaatschap of personal trainingstraject verklaard de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van de studio, in te zien via de website www.personaltrainerleiderdorp.nl

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

 1. De deelnemer aan een personal training oefent op eigen risico. De personal trainer begeleidt de deelnemer naar zijn/haar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. De personal trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. De deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de oefeningen binnen het kader van de trainingen. De personal trainer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en kan niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. De studio is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een training.

3. Betaling en credits

 1. Betaling van de factuur voor de personal trainingen geschiedt voorafgaand aan de training door overboeking op rekeningnummer NL82 TRIO 0391 1719 17 o.v.v. het factuurnummer.
 2. De personal training credits hebben een beperkte geldigheid, te weten: 3 maanden bij een 5-rittenkaart en 6 maanden bij een 10-rittenkaart.
 3. De studio kan jaarlijks de tarieven verhogen met het prijsindexcijfer. De tariefsverhoging zal tijdig gecommuniceerd worden naar de leden.

4. Inschrijving en afwezigheid

 1. De deelnemer ontvangt na betaling van de eerste factuur een activatielink voor het persoonlijke portaal in Virtuagym.
 2. In de online agenda van Virtuagym staan alle geplande trainingen. Deelnemer kan de afspraken zelf beheren door afspraken tenminste 24 uur voor aanvang van de training te verwijderen of in te plannen. Mocht dit niet lukken kan de deelnemer persoonlijk, via de mail of via de app een afspraak afmelden of inplannen.
 3. Wanneer de personal training door de afwezigheid van de deelnemer niet kan starten op de afgesproken tijd, zal de gemiste tijd als trainingstijd gerekend worden.
 4. Wanneer de personal training door de afwezigheid van de personal trainer niet op het afgesproken tijdstip kan starten, zal de trainingstijd aanvangen vanaf de aanwezigheid van de personal trainer. Mocht door omstandigheden de afgesproken trainingstijd niet volgemaakt kunnen worden, zal de trainingstijd op een later tijdstip ingehaald kunnen worden.
 5. Bij tijdige afmelding (tenminste 24 uur voor aanvang van de training) kan de afspraak op een later tijdstip worden ingehaald. Bij niet tijdig afmelden wordt de personal training in rekening gebracht.

5. Huisregels

 1. Het dragen van buitenschoeisel in de trainingszaal is niet toegestaan.
 2. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen foto’s of video’s te maken tijdens de trainingen.
 3. In de studio benaderen we iedereen respectvol, ongeacht onder andere sekse, religie of afkomst. Mochten er uitlatingen gedaan worden die niet bij deze benadering passen, behouden we ons het recht voor om het lidmaatschap per direct te beëindigen.

6. Feestdagen en onvoorziene sluiting

 1. Op officiële feestdagen en op 3 oktober is de studio gesloten of geldt er een aangepaste agenda. De officiële feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en 1e en 2e Kerstdag.
Personal trainer Leiderdorp